Zarządzenie nr 1/21WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownikaz dnia 25 stycznia 2021w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w celu przygotowania i przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

Zarządzenie nr 1/21
WÓJTA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA - Kierownika
z dnia 25 stycznia 2021


w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w celu przygotowania i przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.


   Na podstawie art. 33 ust. 3 i art. 34 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U.  poz. 1775 ze zm.), zarządzam, co następuje:
 
   § 1.1.  W celu zapewnienia prawidłowego wykonywania prac związanych z przygotowaniem, zorganizowaniem i przeprowadzeniem na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka narodowego spis powszechnego ludności i mieszkań w 2021 roku powołuję Gminne Biuro Spisowe.
    2. Siedzibą Gminnego Biura Spisowego jest Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka- 86-060 Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2.
 
   § 2. 1. Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka jako Gminny Komisarz Spisowy kieruje pracami Gminnego Biura Spisowego, w skład którego wchodzą następujący pracownicy Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka:
1)     Pani Małgorzata Ćwierdzińska – Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego,
2)     Pani Agata Pachocka – Koordynator gminny,
3)     Pan Szymon Giżycki – Administrator systemu SER,
4)     Pan Michał Derkowski – Członek Gminnego Biura Spisowego,
5)     Pan Łukasz Michalik – Członek Gminnego Biura Spisowego.
   2. Członkowie Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego  w 2021r. realizują obowiązki i wykonują zadania  wynikające z ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., jej aktów wykonawczych oraz innych dokumentów określających zadania biura i sposób przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego, w tym na podstawie „Instrukcji organizacyjnej do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021”.
   3. Zastępcę Gminnego Komisarza Spisowego czynię odpowiedzialnym za prawidłowe i terminowe realizowanie zadań Gminnego Biura Spisowego.
 
   § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
 

metryczka


Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (2 marca 2021, 11:32:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 118