Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2015-2020


PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY NOWA WIEŚ WIELKA NA LATA 2015-2020


Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2015-2020 został zaktualizowany Uchwałą Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2020 r.

Uchwała nr XXII/216/20 RADY GMINY NOWA WIEŚ WIELKA z dnia 22 grudnia 2020 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2015 - 2020


Szanowni Państwo,
Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka rozpoczął prace nad przygotowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2015-2020”.
Bardzo istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia Planu jest poznanie opinii mieszkańców gminy, w tym również instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych czy lokalnych środowisk i przedsiębiorców. W dniu 8 marca 2016 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne w/w dokumentu, które potrwają do dnia 31 marca 2016 r.

Konsultacje społeczne odbyły się zgodnie z trybem określonym w Obwieszczeniu Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 08.03.2016 r.:

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 08.03.2016 r. o podaniu do publicznej wiadomości i poddaniu konsultacjom społecznym projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2015-2020

Niniejszym informujemy, że w dniu 31 marca 2016 r. zakończyły się konsultacje społeczne projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2015-2020, które zgodnie z obwieszczeniem trwały w dniach 08-31.03.2016 r. W ramach konsultacji nie wpłynęły żadne wnioski lub uwagi.


Projekt PGN poddany konsultacjom społecznym:

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2015-2020 - projekt ver.2016.03.08 (2244kB) word


Wcześniejsze wersje PGN:

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2015-2020 - projekt ver.2016.03.08 (2417kB) word

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2015-2020 - projekt ver.2016.01.26 (2253kB) word

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2015-2020 - projekt ver.2015.12.11 (2221kB) word


Uzgodnienia:

Wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o uzgodnienie odstępstwa od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla PGN (2019kB) pdf

Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2015-2020 (511kB) pdf

Wniosek do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o uzgodnienie odstępstwa od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla PGN (2013kB) pdf

Uzgodnienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2015-2020 (970kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wojciech Oskwarek (8 marca 2016)
Opublikował: Piotr Łęgowski (9 marca 2016, 22:15:16)

Ostatnia zmiana: Szymon Giżycki (5 stycznia 2021, 11:34:21)
Zmieniono: Dodanie informacji o aktualnym PGN

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1194