Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2020 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zarządzenie Nr 1/20 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2020 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania:

a) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz edukacyjnej opieki wychowawczej,
c) pomocy społecznej.

Treść Zarządzenia nr 1/20 z dnia 2 stycznia 2020 r. (592kB) pdf
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1/20 z dnia 2 stycznia 2020 r. (1653kB) pdf  
Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 1/20 z dnia 2 stycznia 2020 r. (1752kB) pdf
Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 1/20 z dnia 2 stycznia 2020 r. (1717kB) pdf

Termin składania ofert upływa z dniem 30 stycznia 2020 r. Wnioski należy złożyć w kancelarii Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka lub drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego).

Wzór oferty realizacji zadania publicznego (122kB) word
Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (179kB) plik  

Informacji telefonicznych udziela Pani Anna Bialik-Pieszak – tel. 52 320 68 71.

metryczka


Wytworzył: Wojciech Oskwarek, Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka (2 stycznia 2020)
Opublikował: Anna Bialik-Pieszak (3 stycznia 2020, 10:17:28)

Ostatnia zmiana: Anna Bialik-Pieszak (3 stycznia 2020, 13:01:07)
Zmieniono: Dodanie wzoru oferty i sprawozdania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 283