Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka informuje o organizowanym I przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości niezabudowanych

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka 
działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zm.) oraz przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), stosownie do zarządzenia nr 35/20 z dnia 20 maja  2020 r., znak: RO.I.0050.35.2020, informuje o organizowanym I przetargu ustnym nieograniczonym na  zbycie  nieruchomości  niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś Wielka, w gminie Nowa Wieś Wielka, stanowiących mienie komunalne Gminy Nowa Wieś Wielka

Pobierz treść ogłoszenia (57kB) word

metryczka


Wytworzył: Wojciech Oskwarek, Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka (21 maja 2020)
Opublikował: Anna Bialik-Pieszak (21 maja 2020, 09:55:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 378