Sesja zdalna w dniu 27 października 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 15zzx. ust. 1. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568) zwołuję XX sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka. W załączeniu przesyłam projekty uchwał  i materiały dotyczące poszczególnych punktów proponowanego porządku obrad.
Sesja odbędzie się we wtorek 27 października 2020 r. o godz. 10:00 w sposób zdalny. Uczestniczyć w sesji można poprzez obserwowanie transmisji w serwisie eSesja.tv w linku zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej.


Porządek obrad dostępny jest pod poniższym linkiem:
Sesja zdalna w dniu 27 października 2020 r.

Klikając na poszczególne punkty w porządku obrad można pobrać materiały, które ich dotyczą.

Transmisja w eSesja.tv

metryczka


Wytworzył: Waldemar Owczarzak (19 października 2020)
Opublikował: Szymon Giżycki (19 października 2020, 14:07:54)

Ostatnia zmiana: Szymon Giżycki (29 października 2020, 08:54:12)
Zmieniono: usunięcie informacji o transmisji w YouTube

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 174