Informacja o trybie składania wniosków w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w 2021 r.

Tryb składania wniosków w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Nowa Wieś Wielka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu oraz wzory formularza wniosku i sprawozdania określa Uchwała nr IV/14/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 grudnia 2010 r. ze zm.

Podaje się do wiadomości, że suma przyznanych środków na realizację w/w zadań w 2021 r. wynosi 160.000,00 zł.

Informacji telefonicznych udziela Pani Anna Bialik-Pieszak – tel. (52) 320 68 71.

metryczka


Wytworzył: Wojciech Oskwarek, Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka (11 lutego 2021)
Opublikował: Anna Bialik-Pieszak (11 lutego 2021, 09:49:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 107