Protokół z posiedzenia Komisji do przeprowadzenia oceny ofert konkursowych na wykonywanie zadań publicznych w 2021 r.

Protokół z posiedzenia Komisji do przeprowadzenia oceny ofert konkursowych na wykonywanie zadań publicznych w 2021 r.
Poniżej można zapoznać się z Protokołem nr 1/20 z posiedzenia Komisji do przeprowadzenia oceny ofert konkursowych na wykonywanie zadań publicznych w 2021 r. w zakresie wspierania:
a) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
b) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz edukacyjnej opieki wychowawczej,
c) pomocy społecznej.

Protokół nr 1/21 z dnia 9 lutego 2021 r. (2224kB) pdf
Formularz korekty kalkulacji kosztów realizacji zadania (72kB) word

W przypadku przyznania dotacji niższej od wnioskowanej, Oferenci poproszeni zostaną o przygotowanie i przedstawienie korekt finansowo-rzeczowych zadania. Mają także możliwość zrezygnowania z przyznanej dotacji składając stosowne oświadczenia.

Umowy zostaną podpisane po przedstawieniu korekt kosztorysów.

metryczka


Wytworzył: Wojciech Oskwarek, Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka (9 lutego 2021)
Opublikował: Anna Bialik-Pieszak (12 lutego 2021, 11:54:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 121