Informacja o realizowanych strategiach, programach i planach

Strategie Rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka

1) Strategia Rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka do roku 2020+ została przyjęta Uchwałą Nr XVI/120/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17 marca 2016 roku.

Strategia Rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka do roku 2020+ (4832kB) pdf

2) Strategia Rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka 2008-2015 została przyjęta Uchwałą Nr XVIII/160/08 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 25 marca 2008 roku.

Strategia Rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka 2008-2015 (870kB) pdf

3) Strategia Rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2006-2013 została przyjęta Uchwałą Nr XXXIV/361/06 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 11 kwietnia 2006 roku. - dokument archiwalny

Strategia Rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2006-2013 (669kB) pdf

4) Strategia Rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2002-2011 została przyjęta Uchwałą Nr XXX/266/01 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 września 2001 roku. - dokument archiwalny

Strategia Rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2002-2011 (220kB) pdf


Wieloletni Plan Inwestycyjny

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007-2013 został przyjęty Uchwałą Nr XXXVI/382/06 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 28 czerwca 2006 r.

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2007-2013 (1796kB) pdf


Program Ochrony Środowiska

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020” został przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/253/13 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 czerwca 2013 r.

Program Ochrony Środowiska - Część A - strona tytułowa (42kB) pdf

Program Ochrony Środowiska - Część A (1065kB) pdf

Program Ochrony Środowiska - Część B - strona tytułowa (12kB) pdf

Program Ochrony Środowiska - Część B - mapa (27394kB) pdf


Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nowa Wieś Wielka wraz z Planem Gospodarki Odpadami na lata 2004-2007 z perspektywą na lata 2008-2011 został przyjęty Uchwałą Nr XIX/187/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 16 września 2004 roku. - dokument archiwalny

Część A - Program Ochrony Środowiska (444kB) pdf

Część B - Plan Gospodarki Odpadami (331kB) pdfOpracowanie ekofizjograficzne dla terenu Gminy Nowa Wieś Wielka

Opracowanie ekofizjograficzne dla terenu Gminy Nowa Wieś Wielka (419kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Piotr Łęgowski (2 listopada 2006)
Opublikował: Piotr Łęgowski (14 stycznia 2008, 13:30:38)

Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (1 kwietnia 2016, 12:24:21)
Zmieniono: dodanie informacji o strategii do roku 2020+

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8927