Opłata targowa - informacje

Na podstawie uchwały Nr XXI/208/04 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 17.12.2004 r. Nr 130, poz. 2514) - na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka obowiązują przedstawione poniżej stawki:

Rodzaj stawki opłaty targowej za każdy dzień prowadzenia handlu na obszarze Gminy Nowa Wieś Wielka Wysokość stawki
1) Przy sprzedaży zwierząt z pojazdów i z przyczep oraz zwierząt luzem:
a) z wozu konnego i samochodu osobowego z przyczepą oraz ciągnika bez przyczepy
4,00 zł
b) z samochodu dostawczego
6,00 zł
c) z samochodu ciężarowego, przyczepy, naczepy
8,00 zł
d) od wprowadzonej sztuki
2,00 zł
2) Za wjazd pojazdu oraz sprzedaż towarów sprzedawanych z pojazdów za wyjątkiem pojazdów jednośladowych oraz przyczep:
a) z samochodu osobowego
8,00 zł
b) z wozu konnego, samochodu dostawczego i samochodu osobowego
10,00 zł
c) z samochodu ciężarowego, przyczepy
15,00 zł
3) przy sprzedaży obnośnej (z ręki, kosza, wiadra, roweru itp.) i każdy inny rodzaj sprzedaży nie wymieniony w pkt. 1-3 3,00 zł
4) za zajęcie placu do prowadzenia handlu pod stoisko, stragan, ławkę, skrzynki, opakowania itp.
3,00 zł


Ponadto uchwałą Nr XXXVI/357/10 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso - na terenie sołectwa Nowa Wieś Wielka na inkasenta opłaty targowej wyznaczono sołtysa sołectwa Nowa Wieś Wielka.
Określono wynagrodzenie inkasenta w postaci prowizji w wysokości 20 % pobranych przez niego opłat targowych.
Inkasent, dokonując poboru opłaty targowej, każdorazowo potwierdza pobranie opłaty targowej biletem, który jest drukiem ścisłego zarachowania.

metryczka


Wytworzył: Krystyna Halamus (2 stycznia 2008)
Opublikował: Piotr Łęgowski (15 stycznia 2008, 12:57:21)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Murawska (23 kwietnia 2010, 09:39:47)
Zmieniono: Uzupełnienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8323