Opłata od posiadania psów

Na podstawie uchwały Nr XV/126/07 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 141, poz. 2309 z dnia 14.12.2007 r.) - na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka wprowadzono opłatę od posiadania psów w podanych poniżej wysokościach:

Podstawa opłaty
Wysokość opłaty
1) Roczna stawka opłaty od posiadania od posiadania jednego psa
30,00 zł
2) Roczna stawka opłaty od posiadania od posiadania każdego następnego psa
36,00 zł

Opłata od posiadania psów płatna jest z góry, bez wezwania, do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego lub w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa.
W przypadku wejścia w posiadanie psa po dniu 30 czerwca danego roku kalendarzowego, opłata od posiadania psów jest płatna w połowie jej wysokości.

Opłaty można dokonywać bezpośrednio na konto Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka:
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy O/Złotniki Kujawskie
61 8142 1059 0616 3365 2000 0001


Opłata od posiadania psów pobierana jest również w drodze inkasa przez sołtysów, których wyznaczono na inkasentów. Wynagrodzenie inkasenta w wysokości 30 % kwoty pobranej opłaty od posiadania psów jest płatne w terminie 14 dni od dnia przedstawienia rozliczenia przez inkasenta.

metryczka


Wytworzył: Krystyna Halamus (2 stycznia 2008)
Opublikował: Piotr Łęgowski (15 stycznia 2008, 13:59:30)

Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (15 lutego 2010, 11:14:16)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6273