Dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

Dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych

Archiwum oświadczeń majątkowych

Archiwalne oświadczenia majątkowe - dyrektorzy/kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych*dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej - Aleksandra Bicka do 2004 roku: [...]

Oświadczenia majątkowe dyrektorów i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do 2009 roku

Szkoły:dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej - Justyna Łukaszewicz od 2007 roku [...]

metryczka