Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 25.06.2014 r. w sprawie wydania decyzji znak: RGG-I.6733.2.2014 o lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie napowietrznej linii oświetlenia drogowego wraz z siedmioma słupami oświetleniowymiWójta Gminy Nowa Wieś Wielka
z dnia 25 czerwca 2014 r.
                             
    Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647, ze zm.)

zawiadamiam,

że  w  dniu  25  czerwca  2014 r.  została   wydana  decyzja  przez Wójta    Gminy  Nowa  Wieś 
Wielka  znak: RGG-I.6733.2.2014  o   lokalizacji   inwestycji  celu   publicznego,   polegającej 
na   budowie   napowietrznej    linii    oświetlenia   drogowego   wraz   z  siedmioma  słupami oświetleniowymi, na terenie  nieruchomości  oznaczonych  w  ewidencji   gruntów  jako  działki  ewidencyjne   numer:
- 326 w obrębie ewidencyjnym  Dąbrowa Wielka,
- 122 i 107/3 w obrębie ewidencyjnym Tarkowo Dolne,
w gminie Nowa Wieś Wielka.  

metryczka


Wytworzył: Wojciech Oskwarek Wójt Gminy (25 czerwca 2014)
Opublikował: Elżbieta Lisiecka (25 czerwca 2014, 14:20:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1167