Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 7 lipca 2014 r.

          Na podstawie  art.  53  ust.  1  ustawy  z  dnia  27  marca  2003 r.  o planowaniu
i  zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz. U. z 2012, poz. 647,  ze zm.)  zawiadamiam,
że w dniu 7 lipca 2014 r. została wydana decyzja  przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka
znak:   RGG-I.6733.1.2014   o  lokalizacji   inwestycji   celu   publicznego,   polegającej
na   budowie   napowietrznej   linii   oświetlenia   drogowego wraz  z  czterema  słupami
oświetleniowymi, na terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki
ewidencyjne   numer: 107/3,  105/2,  105/1,  91/43  i  91/29 w  obrębie  ewidencyjnym
Tarkowo Dolne, w gminie Nowa Wieś Wielka.  

metryczka


Wytworzył: Wojciech Oskwarek Wójt Gminy (7 lipca 2014)
Opublikował: Elżbieta Lisiecka (8 lipca 2014, 15:45:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 947