Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

     Na   podstawie  art.  53 ust.  1  ustawy   z  dnia   27  marca  2003 r.  o  planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647, ze zm.)
                    
zawiadamiam,

że w dniu 7 lipca 2014 r. została wydana decyzja  przez Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka
znak:  RGG-I.6733.3.2014  o  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego,  polegającej  na
budowie sieci wodociągowej, na terenie nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów
jako działki ewidencyjne  numer: 195, 42/6, 41/15, 44/2, 325, 319/10, 319/8,  319/12,
49/3, 49/1 i 49/4 w obrębie ewidencyjnym Tarkowo Dolne, w gminie Nowa Wieś Wielka.  


metryczka


Wytworzył: Wojciech Oskwarek Wójt Gminy (7 lipca 2014)
Opublikował: Elżbieta Lisiecka (8 lipca 2014, 16:00:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1014