Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2005 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2005 rok (1015kB) plik

Załącznik nr 1 - Dane ogóle z wykonania budżetu za 2005 rok (40kB) plik

Załącznik nr 2 - dochody i wydatki z wykonania budżetu gminy za 2005 rok według działów klasyfikacji budżetowej (59kB) plik

Załącznik nr 3 i 4 - wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2005 rok (338kB) plik

Załącznik nr 5 - sprawozdanie roczne z wykonania dotacji i wydatków związanych z wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazanych ustawowo gminie za 2005 rok (50kB) plik

Załącznik nr 6 - sprawozdanie roczne o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z administracją rządową i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego za 2005 rok (43kB) plik

Załącznik nr 7 - sprawozdanie roczne o wydatkach i dotacjach otrzymanych z budżetu na realizację inwestycji i własnych zadań bieżących gminy za 2005 rok (60kB) plik

Załącznik nr 8 - zestawienie planowanych i wykonanych wydatków inwestycyjnych za 2005 rok (110kB) plik

Załącznik nr 9 - dotacje z budżetu gminy udzielone na podstawie umów i porozumień w 2005 roku (45kB) plik

Załącznik nr 10 - wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2005 rok (32kB) plik

Załącznik nr 11 - realizacja dochodów podatkowych, stanu zaległości, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulg za 2005 rok (176kB) plik

Załącznik 12 - sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej za 2005 rok (108kB) plik

Załącznik nr 13 - wykonanie przychodów i wydatków środków specjalnych za 2005 rok (38kB) plik

Załącznik nr 14 - wykonanie przychodów i wydatków dochodów własnych za 2005 rok (33kB) plik

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (11 kwietnia 2006)
Opublikował: Piotr Łęgowski (5 maja 2006, 11:18:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1316