rok 2006

rok 2006

Kwartalne informacje o wykonaniu budżetu Gminy

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za I kwartał 2006 r. [...]

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej o budżecie Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2006

Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2006 oraz o prawidłowości dołączonej do budżetu prognozowanej kwoty długu Opinia RIO o projekcie budżetu Gminy Nowa Wieś [...]

metryczka