Zarządzenia Kierownika Urzędu - rok 2006

Zarządzenie nr 1/06 w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko informatyka w Urzędzie Gminy nowa Wieś Wielka (29kB) word

Zarządzenie nr 2/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka (26kB) word

Zarządzenie nr 3/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy nawierzchni ulic i chodników w Gminie Nowa W (27kB) word

Zarządzenie nr 4/06 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Gminy Nowa Wie (24kB) word

Zarządzenie nr 5/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ulicy Wojska Polskiego w Nowej Wsi Wielkiej (26kB) word

Zarządzenie nr 6/06 w sprawie zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. (28kB) word

Zarządzenienr 7/06 w sprawie zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005 r. (28kB) word

Zarządzenie nr 8/06 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy nawierzchni ulic i chodników w Gminie Nowa Wieś Wielka (26kB) word

Zarządzenie nr 9/06 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka (23kB) word

Zarządzenie nr 10/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ulicy Kasztanowej i Kalinowej w Nowej Wsi Wielkiej (26kB) word

Zarządzenie nr 11/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę terenowych obiektów sportowych przy Gimnazjum w Brzozie (27kB) word

Zarządzenie nr 12/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy sieci wodociągowych w Gminie Nowa Wieś Wie (26kB) word

Zarządzenie nr 13/06 w sprawie wprowadzenia identyfikatorów dla pracowników Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka (78kB) word

Zarządzenie nr 14/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia hali sportowej przy Gimnazjum w Brzozie (25kB) word

Zarządzenie nr 15/06 w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektora ds. obsługi organów gminy, promocji i współpracy zagranicznej w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka (29kB) word

Zarządzenie nr 16/06 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/06 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zar (29kB) word

Zarządzenie nr 17/06 w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli wewnętrznych w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka i planu kontroli w jednostkach podporządkowanych w 2006 roku (72kB) word

Zarządzenie nr 18/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ulicy Ogrodowej w Brzozie (26kB) word

Zarządzenie nr 19/06 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia hali sportowej przy Gimnazjum w Brzozie (23kB) word

Zarządzenie nr 20/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Wieś Wielka (26kB) word

Zarządzenie nr 21/06 w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka (26kB) word

Zarządzenie nr 22/06 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ulicy Ogrodowej w Brzozie (23kB) word

Zarządzenie nr 23/06 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych budowy sieci wodociągowych w Gminie Nowa Wieś Wielka (23kB) word

Zarządzenie nr 24/06 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ulicy Wojska Polskiego w Nowej Wsi Wielkiej (23kB) word

Zarządzenie nr 25/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Konwaliowej w Nowej Wsi Wielkiej (26kB) word

Zarządzenie nr 26/06 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ulic Kasztanowej i Kalinowej w Nowej Wsi Wielkiej (23kB) word

Zarządzenie nr 27/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Dobromierz (26kB) word

Zarządzenie nr 28/06 sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionych w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (23kB) word

Zarządzenie nr 29/06 w sprawie ustanowienia dnia 13 maja 2006 r. dniem pracy w Urzędzie Gminy Nowa (25kB) word

Zarządzenie nr 30/06w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę terenowych obiektów sportowych przy Gimnazjum w Brzozie (27kB) word

Zarządzenie nr 31/06w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Wieś Wielka (23kB) word

Zarządzenie nr 32/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę chodników dla pieszych na terenie obiektów sportowych przy Gimnazjum w Brzozie (26kB) word

Zarządzenie nr 33/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację budynku Zespołu Szkół w Nowej Wsi Wielkiej - wymiana dachu (26kB) word

Zarządzenie nr 34/06 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Dobromierz (23kB) word

Zarządzenie nr 35/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację dróg transportu rolniczego Prądocin - Kolankowo (26kB) word

Zarządzenie nr 36/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację dróg transportu rolniczego Nowa Wioska (26kB) word

Zarządzenie nr 37/06 ustanowienia dnia 26 maja 2006 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka (26kB) word

Zarządzenie nr 38/06w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi Wielkiej, Dziemionnie i Brzozie (26kB) word

Zarządzenie nr 39/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę nawierzchni utwardzonych z betonowej kostki brukowej (28kB) word

Zarządzenie nr 40/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację oczyszczalni ścieków w Dziemionnie (wymiana zespołu napowietrzającego na jednym rowi (26kB) word

Zarządzenie nr 41/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wymianę stolarki okiennej na okna PCV w budynkach gminnych (26kB) word

Zarządzenie nr 42/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej (26kB) word

Zarządzenie nr 43/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację budynku Urzędu Gminy w Nowej Wsi Wielkiej (termomodernizacja) (26kB) word

Zarządzenie nr 44/06 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę chodników dla pieszych na terenie obiektów sportowych przy Gimnazjum w Brzozie (24kB) word

Zarządzenie nr 45/06 w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Konwaliowej w Nowej Wsi Wielkiej (23kB) word

Zarządzenie nr 46/06 w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację budynku Zespołu Szkół w Nowej Wsi Wielkiej - wymiana dachu (23kB) word

Zarządzenie nr 47/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropodachu budynku Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka (26kB) word

Zarządzenie nr 48/06 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację dróg transportu rolniczego Nowa Wioska (24kB) word

Zarządzenie nr 49/06 w sprawie powołania stałej Komisji ds. likwidacji rzeczowych składników majątkowych (29kB) word

Zarządzenie nr 50/06 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i wymianę stolarki okiennej na okna PCV w budynkach gminnych (24kB) word

Zarządzenie nr 51/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację budynku Zespołu Szkół w Nowej Wsi Wielkiej - wymiana dachu (26kB) word

Zarządzenie nr 52/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ulicy Polnej w Brzozie (26kB) word

Zarządzenie nr 53/06 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację budynku Urzędu Gminy w Nowej Wsi Wielkiej (termomodernizacja) (23kB) word

Zarządzenie nr 54/06 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację dróg transportu rolniczego Prądocin - Kolankowo (23kB) word

Zarządzenie nr 55/06 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę nawierzchni utwardzonych betonową kostką brukową (26kB) word

Zarządzenie nr 56/06 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi Wielkiej, Dziemionnie i Brzozie (24kB) word

Zarządzenie nr 57/06 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na remont pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropodachu budynku Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka (24kB) word

Zarządzenie nr 58/06 w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej (23kB) word

Zarządzenie nr 59/06 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację oczyszczalni ścieków w Dziemionnie (wymiana zespołu napowietrzającego na jednym rowie) (24kB) word

Zarządzenie nr 60/06 w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację budynku Zespołu Szkół w Nowej Wsi Wielkiej - wymiana dachu (23kB) word

Zarządzenie nr 61/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację budynku Zespołu Szkół w Nowej Wsi Wielkiej - wymiana dachu (26kB) word

Zarządzenie nr 62/06 w sprawie wyboru oferty w przetargu nieograniczonym na rozbudowę oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi Wielkiej, Dziemionnie i Brzozie (23kB) word

Zarządzenie nr 63/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę wyposażenia terenowych obiektów sportowych przy hali sportowej w Brzozie (26kB) word

Zarządzenie nr 64/06 w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację budynku Zespołu Szkół w Nowej Wsi Wielkiej - wymiana dachu (23kB) word

Zarządzenie nr 65/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę chodnika przy ulicy Malinowej w Dziemionnie (8kB) word

Zarządzenie nr 66/06 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia terenowych obiektów sportowych przy hali sportowej w Brzozie (25kB) word

Zarządzenie nr 67/06 w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę chodnika przy ulicy Malinowej w Dziemionnie (23kB) word

Zarządzenie nr 68/06 w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ulicy Polnej w Brzozie (23kB) word

Zarządzenie nr 69/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ulicy Polnej w Brzozie (26kB) word

Zarządzenie nr 70/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku in (26kB) word

Zarządzenie nr 71/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu bankowego w wysokości 770.000,00 PLN na refinansowanie zadania inwesty (26kB) word

Zarządzenie nr 72/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi Wielkiej i Prądocinie (26kB) word

Zarządzenie nr 73/06 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim (24kB) word

Zarządzenie nr 74/06 w sprawie zasad redagowania i prowadzenia Gminnego Serwisu Informacyjnego - www.nowawieswielka.pl (33kB) word

Zarządzenie nr 75/06 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu bankowego w wysokości 770.000,00 PLN na refinansowanie zadania inwestycyjnego (24kB) word

Zarządzenie nr 76/06 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi Wielkiej i Prądocinie (24kB) word

Zarządzenie nr 77/06 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ulicy Polnej w Brzozie (23kB) word

Zarządzenie nr 78/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Prądocinie (26kB) word

Zarządzenie nr 79/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę bramek do piłki ręcznej i ławek na boiska przy Gimnazjum z halą sportową w Brzozi (26kB) word

Zarządzenie nr 80/06 w sprawie powołania zespołu ds. pozyskiwania środków unijnych na rozwój infrastruktury Gminy Nowa Wieś Wielka (26kB) word

Zarządzenie nr 81/06 zmieniające zarządzenie Nr 21/06 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka (25kB) word

Zarządzenie nr 82/06 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę bramek do piłki ręcznej i ławek na boiska przy Gimnazjum z halą sportową w Brzozie (24kB) word

Zarządzenie nr 83/06 w sprawie inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka (60kB) word

Zarządzenie nr 84/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w sezonie 2006/2007 (25kB) word

Zarządzenie nr 85/06 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w se (25kB) word

Zarządzenie nr 86/06 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w sezonie 2006/2007 (26kB) word

Zarządzenie nr 87/06 w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko ds. obsługi organów gminy, promocji i współpracy zagranicznej w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka (30kB) word

Zarządzenie nr 88/06 w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko ds. gospodarki gruntami i rozwoju wsi w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka (31kB) word

Zarządzenie nr 89/06 w sprawie powołania Komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka (31kB) word

Zarządzenie nr 90/06 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na odśnieżanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w sezonie 2006/2007 (25kB) word

Zarządzenie nr 91/06 w sprawie ustanowienia dnia 22 grudnia 2006 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka (21kB) plik

Zarządzenie nr 92/06 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę Stacji Uzdatniania Wody w Prądocinie (24kB) plik

Zarządzenie nr 93/06 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka nadanym Zarządzeniem 21/06 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nowa Wie (29kB) plik

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (6 stycznia 2006)
Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (6 stycznia 2006, 08:49:53)

Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (4 stycznia 2007, 21:33:04)
Zmieniono: dodanie zarządzeń nr 92,93

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3662