Zarządzenia Kierownika Urzędu - rok 2004

Zarządzenie nr 1/04 w sprawie protokolarnego przekazania i przejęcia stanowiska zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka (13kB) word

Zarządzenie nr 2/04 w sprawie wprowadzenia do stosowania w gminnych jednostkach organizacyjnych Gminy Nowa Wieś Wielka Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (13kB) word

Zarządzenie nr 3/04 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka (14kB) word

Zarzadzenie nr 4/04 w sprawie zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka (14kB) word

Zarządzenie nr 5/04 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ulicy Wojska Polskiego i Łubinowej w Nowej Wsi Wielkiej – I etap ul. Łubinow (18kB) word

Zarządzenie nr 6/04 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę skweru, parkingu i dojazdu ... (18kB) word

Zarządzenie nr 7/04 w sprawie przeprowadzenia doraźnej kontroli w Kancelarii Tajnej Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka (14kB) word

Zarządzenie nr 8/04 w sprawie ustalenia rocznego planu kontroli wewnętrznych i zewnętrznych (15kB) word

Zarządzenie nr 9/04 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i wymianę 11 szt. okien drewnianych na okna PCV wraz z wymianą parapetów ... (18kB) word

Zarządzenienie nr 10/04 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na urządzenie boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej (17kB) word

Zarządzenie nr 11/04 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie remontu ... (35kB) plik

Zarządzenie nr 12/04 w sprawie zasad techniki prawodawczej dotyczących tworzenia projektów uchwał Rady Gminy Nowa Wieś Wielka (33kB) word

Zarządzenie nr 13/04 w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty (11kB) word

Zarządzenie nr 14/04 w sprawie zatwierdzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na urządzenie boiska sportowego ... (15kB) word

Zarządzenie nr 15/04 w sprawie zatwierdzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i wymianę 11 szt. okien drewnianych ... (16kB) word

Zarządzenie nr 16/04 w sprawie poszerzenia rzeczowego wykazu akt ... (24kB) word

Zarządzenie nr 17/04 w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka ... (15kB) word

Zarządzenie nr 18/04 w sprawie zatwierdzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ulicy ... (16kB) word

Zarządzenie nr 19/04 w sprawie zatwierdzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na budowę skweru ... (16kB) word

Zarządzenie nr 20/04 w sprawie zatwierdzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu pomieszczeń użytkowanych w Brzozie ... (16kB) plik

Zarządzenie nr 21/04 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka ... (13kB) word

Zarządzenie nr 22/04 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 35/03 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie powołania Kapituły Nagrody Wójta dla najlepszego ... (12kB) plik

Zarządzenie nr 23/04 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 30/03 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 22 kwietnia 2003 r. w sprawie zmian w Regulaminie zakładowego funduszu świadczeń ... (18kB) word

Zarządzenie nr 24/04 w sprawie ustanowienia dnia 11 czerwca 2004 r. dniem dodatkowo wolnym od pracy w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka (14kB) plik

Zarządzenie nr 25/04 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka (25kB) word

Zarządzenie nr 26/04 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ciągu pieszo-rowerowego Nowa Wieś Wielka - Tarkowo Dolne (ul. Komunalna – Dworcowa) (28kB) plik

Zarządzenie nr 27/04 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę chodnika dla pieszych Brzoza - cmentarz (28kB) word

Zarządzenie nr 28/04 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie podbudowy ulicy Kolejowej i Powstańców Wielkopolskich w Brzozie oraz modernizację odcinka (18kB) word

Zarządzenie nr 29/04 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dokończenie robót budowlanych wykończeniowych przy budowie gimnazjum z salą gimnastyczną w Brzozi (29kB) word

Zarządzenie nr 30/04 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości: Prądocin, Dobromierz, Nowa Wieś Wi (29kB) word

Zarządzenie nr 31/04 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację dachu Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej (5kB) word

Zarządzenie nr 32/04 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ciągu pieszo-rowerowego Nowa Wieś Wielka - Tarkowo Dolne (ul. Komunalna - Dworcowa) (35kB) plik

Zarządzenie nr 33/04 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę chodnika dla pieszych Brzoza - cmentarz (35kB) plik

Zarządzenie nr 34/04 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia na dokończenie robót budowlanych wykończeniowych przy budowie budynku gimnazjum z halą gimnastyczną w Brzozie przy ul (36kB) plik

Zarządzenie nr 35/04 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli dla Gimnazjum w Brzozie (28kB) plik

Zarządzenie nr 36/04 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie podbudowy ulicy Kolejowej i Powstańców Wielkopolskich w Brzozie oraz modernizację odcinka ulicy Przemysło (16kB) plik

Zarządzenie nr 37/04 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację Szkoły Podstawowej w Brzozie (termomodernizacja) (37kB) word

Zarządzenie nr 38/04 w sprawie zmiany zarządzenia nr 35/04 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 23 czerwca o powołaniu komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli dla Gim (34kB) word

Zarządzenie nr 39/04 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na dokończenie instalacji wod-kan, instalacji c.o., wentylacji i kotłowni dla obiektu gimnazjum i sali gimnastycznej w B (27kB) word

Zarządzenie nr 40/04 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli dla Gimnazjum w Brzozie (35kB) word

Zarządzenie nr 41/04 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację dachu Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej (35kB) word

Zarządzenie nr 42/04 w sprawie poszerzenia rzeczowego wykazu akt przez dodanie symboli i haseł klasyfikacyjnych drugiego i trzeciego rzędu w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka (37kB) word

Zarządzenie nr 43/04 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej (29kB) word

Zarządzenie nr 44/04 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w procedurze Małych robót o niskiej wartości na modernizację Szkoły Podstawowej w Brzozie (termomodernizację) (26kB) word

Zarządzenie nr 45/04 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości: Prądocin, Dobromierz, Nowa Wieś Wielka (26kB) word

Zarzadzenie nr 46/04 w sprawie przyjęcia Regulaminu Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej (22kB) word

Zarządzenie nr 47/04 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej (26kB) word

Zarządzenie nr 48/04 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę i modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Wieś Wielka (37kB) word

Zarządzenie nr 49/04 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na montaż kolektorów słonecznych na dachu Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej (28kB) word

Zarządzenie nr 50/04 w sprawie zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (24kB) word

Zarządzenie nr 51/04 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę i modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Wieś Wielka (26kB) word

Zarządzenie nr 52/04 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę 30.000 litrów oleju opałowego lekkiego z dowozem do budynku gminnego w Brzozie przy ul. Przemysłowej 1b (26kB) word

Zarządzenie nr 53/04 w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na montaż kolektorów słonecznych na dachu Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Wielkiej (26kB) word

Zarządzenie nr 54/04 w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka (28kB) word

Zarządzenie nr 55/04 w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka nadanym Zarządzeniem nr 17/02 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 18 grudnia 2002 r. (31kB) word

Zarządzenie nr 56/04 w sprawie zasad redagowania i prowadzenia w gminie Nowa Wieś Wielka Biuletynu Informacji Publicznej (32kB) word

Zarządzenie nr 57/04 w sprawie ustanowienia dnia 24 i 27 grudnia 2004 r. dniami dodatkowo wolnymi od pracy w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka (24kB) word

Zarządzenie nr 58/04 w sprawie rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka (51kB) word

Zarządzenie nr 59/04 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gminnego Centrum Informacji oraz Karty Użytkownika Gminnego Centrum Informacji Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka (118kB) word

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (2 stycznia 2004)
Opublikował: Małgorzata Ćwierdzińska (19 marca 2004, 14:34:17)

Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (16 lipca 2008, 09:45:12)
Zmieniono: usunięcie z informacji błędnie wprowadzonego pliku zarządzenia nr 60/05 z 2005 r.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3841