Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Umowy o fundusze unijne na budowę przedszkola i nowej oczyszczalni ścieków

Gmina Nowa Wieś Wielka otrzymała dofinansowanie na dwa równoległe projekty. Projekt pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Brzoza, gm. Nowa Wieś Wielka w ramach Działania 4.6 Regionalnego Programu Operacyjnego [...]

e-Urzędy bliżej mieszkańców.

Projekt partnerski pt. „e-Urzędy bliżej mieszkańców i przedsiębiorców w powiecie bydgoskim” jest realizowany od 01.09.2016r. do 31.12.2017r. wspólnie przez następujące instytucje: 1) Euro Innowacje sp. z o.o. – Partner wiodący 2) [...]

Informacja o zrealizowanych i realizowanych projektach z udziałem środków Unii Europejskiej w okresie 2010-2014

Projekty zrealizowane i realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej i budżetu państwa Gmina: Nowa Wieś Wielka Okres: 2010-2014* Stan na: 20 listopada 2014 r. Obszar  realizacjiNazwa [...]

Gmina Nowa Wieś Wielka realizuje projekt pn. Budowa ulicy Nadrzecznej - Łąkowej w Olimpinie wraz z odwodnieniem, współfinansowany z EFRR w ramach RPO WK-P

Gmina Nowa Wieś Wielka w 2009 roku zrealizowała projekt pn. „Budowa ulicy Kasztanowej wraz z odwodnieniem w Brzozie” w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Kwota [...]

Projekt pn. Agroturystyczne perspektywy - Konferencja podsumowująca

W dniu 19 czerwca 2010 r. o godz. 11.30 w Gminnym Ośrodku Kultury(Nowa Wieś Wielka, ul. Aleja Pokoju 7) rozpocznie się konferencja podsumowująca realizację projektu pn. Agroturystyczne perspektywy.Projekt współfinansowany z Europejskiego [...]

Podsumowanie modułu szkoleniowego - Agroturystyka od podszewki - realizowanego w ramach projektu pn. Agroturystyczne perspektywy, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W miesiącu marcu i kwietniu br. realizowaliśmy zajęcia szkoleniowe w III module "Agroturystyka od podszewki" w ramach projektu pn. "Agroturystyczne perspektywy" współfinansowanego ze środków UE (Projekt realizowany w ramach poddziałania 9.5 [...]

Wszyscy jesteśmy z tej samej gliny - projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

"Wszyscy jesteśmy z tej samej gliny" - projekt dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Gmina Nowa Wieś Wielka jest partnerem projektu POKL.09.05.00-04-072/08 pn. [...]

Agroturystyczne perspektywy - Rękodzielnictwo - alternatywne źródło dochodu

Informacja o realizacji projektu pn. „Agroturystyczne perspektywy”   Gmina Nowa Wieś Wielka od miesiąca września 2009 r. realizuje projekt pn. „Agroturystyczne perspektywy”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu [...]

Informacja o projekcie pn. Agroturystyczne perspektywy

Rozpoczyna się realizacja projektu pn. „Agroturystyczne perspektywy”   Zapraszamy mieszkańców Gminy do uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach z zakresu świadczenia usług cateringowych, rękodzielnictwa i [...]

„Pierwszy krok – aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka” - konferencja podsumowująca

Projekt  jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka i Koordynator Projektuzapraszają na konferencję podsumowującą realizację projektu pn. [...]

Promocja ZPORR

           Gmina Nowa Wieś Wielka wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Olimpin osiedle - warunkiem spójnego rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka", w [...]

metryczka