„Pierwszy krok – aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka” - konferencja podsumowująca

ZdjęcieZdjęcieProjekt  jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoWójt Gminy Nowa Wieś Wielka i Koordynator Projektu
zapraszają na konferencję podsumowującą realizację projektu
pn. „Pierwszy krok – aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka”
 
Termin konferencji: 18 czerwca 2009 r., godz. 16.00
Miejsce: Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Wielkiej, Al. Pokoju 7
 
Program konferencji:
 
1. Powitanie gości – pan Wojciech Oskwarek, Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka.
2. Przedstawienie i podsumowanie projektu – pani B. Katarzyna Napierała, koordynator projektu.
3. Animowanie inicjatyw oddolnych na obszarach wiejskich – pan Ryszard Kamiński, wicedyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
4. Znaczenie inicjatyw lokalnych dla mieszkańców obszarów wiejskich – pan Artur Janas, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.
5. Przerwa - poczęstunek.
6. Źródła finansowania inicjatyw lokalnych na obszarach wiejskich – przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.
7. Rola Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” w aktywizowaniu mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka – pani Anna Szymańska, prezes Stowarzyszenia.
8. Dyskusja.
 
 
B. Katarzyna Napierała                                                    Wojciech Oskwarek
Koordynator projektu                                                Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka


Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie 6.3 Inicjatywny lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

metryczka


Wytworzył: Katarzyna B. Napierała (4 czerwca 2009)
Opublikował: Piotr Łęgowski (4 czerwca 2009, 10:58:41)

Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (5 czerwca 2009, 15:02:19)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2846