Informacja o projekcie pn. Agroturystyczne perspektywy


Zdjęcie Zdjęcie

Rozpoczyna się realizacja projektu pn. „Agroturystyczne perspektywy”
 
Zapraszamy mieszkańców Gminy do uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach z zakresu świadczenia usług cateringowych, rękodzielnictwa i agroturystyki.
 
Informujemy, iż Gmina Nowa Wieś Wielka rozpoczęła realizację projektu pn. „Agroturystyczne perspektywy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 
Okres realizacji projektu: 1.09.2009 r. – 25.06.2010 r.
Koszt całkowity projektu wynosi 49.990 PLN.
Nabór uczestników zajęć: 7 do 19 września 2009 r.
W sprawie zapisów na wybrane zajęcia i wypełnienia stosownych dokumentów należy kontaktować się z Panem Szymonem Giżyckim (Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2, pokój nr 2, nr tel. 052 320 68 71, e-mail: fundusze@nowawieswielka.pl).
 
Projekt przewiduje przeprowadzenie następujących przedsięwzięć:
 
1. Zajęcia „Świadczenie usług cateringowych i obsługi gości z wykorzystaniem dziedzictwa kulinarnego”
Odbędzie się 5 zajęć praktycznych po 6 godz. lekcyjnych dla 15 osobowej grupy (30 godz. zajęć praktycznych), w tym zajęcia z zakresu sporządzania i dekoracji potraw,  obsługi gości, dekoracji sal i stołów. Ponadto na zajęciach teoretycznych (15 godz. lekcyjnych) będą poruszane zagadnienia dotyczące przepisów sanitarnych, epidemiologicznych, żywieniowych.
 
2. Warsztaty „Rękodzielnictwo - alternatywne źródło dochodu”
Zajęcia będą przeprowadzone w formie 30 godzin warsztatów (5 spotkań po 6 godz. lekcyjnych) dla 15 osób. Na zajęciach uczestnicy zapoznają się z techniką wytwarzania wyrobów na bazie papieru (np. kartki z okolic, palmy wielkanocne) oraz z łatwo dostępnych, naturalnych produktów (np. gałęzi, szyszek). Ponadto poznają technikę wytwarzania wyrobów z masy solnej, chleba i makaronu oraz ze sznurka. Materiały niezbędne do przeprowadzenia warsztatów są udostępniane bezpłatnie.
 
3. Szkolenie "Agroturystyka od podszewki"
Szkolenie obejmuje 5 spotkań, w tym 1 wyjazd studyjny (w sumie 30 godz. lekcyjnych). W szkoleniu weźmie udział 20 osób, przy czym połowa uczestników będzie zaangażowana we wcześniej prowadzone moduły (po 5 osób).  Tematyka szkolenia dotyczy przepisów prawa z zakresu agroturystyki i turystyki wiejskiej,  zajęć z tworzenia produktu markowego w agroturystyce, budowy oferty w agroturystyce, marketingu, estetyki i funkcjonalności zagospodarowania zagrody wiejskiej pod potrzeby turystów, możliwości wsparcia finansowania działalności agroturystycznej. Ponadto odbędzie się wyjazd studyjny do przykładowych gospodarstw agroturystycznych w woj. kujawsko-pomorskim. Wyjazd ma na celu pokazanie beneficjentom, jak funkcjonują w/w gospodarstwa oraz jakie korzyści uzyskują ich posiadacze, beneficjenci poznają również przykłady prowadzenia małej przedsiębiorczości dotyczące np. ginących zawodów.
 
4. Konferencja pn. „Dziedzictwo kulturowe motorem rozwoju”
Konferencja adresowana jest do uczestników zajęć realizowanych w ramach projektu oraz  przedstawicieli lokalnych władz, organizacji, instytucji oraz młodzieży. Na spotkaniu zostanie  podkreślona rola dziedzictwa kulturowego w rozwoju obszarów wiejskich. Ponadto nastąpi podsumowanie realizacji projektu, pokaz dekoracji stołów, prezentacja i degustacja potraw przygotowanych przez uczestników szkolenia oraz prezentacja wyrobów rękodzielniczych, wręczenie zaświadczeń ukończenia szkolenia.
 
3.09.2009 r., B.K.Napierała, Koordynator projektu

Informujemy, że z dniem 13 stycznia 2010 r. (do godz. 15:00) zakończy się nabór na drugi moduł szkoleniowy w ramach projektu "Agroturystyczne perspektywy" - pn. "Rękodzielnictwo - alternatywne źródło dochodu".

Ponadto w dniu 13 stycznia 2010 r. o godz. 17:00 (środa) w sali ślubów Urzędu Gminy w Nowej Wsi Wielkiej odbędzie się spotkanie informacyjne z osobami, które zadeklarowały udział w warsztatach "Rękodzielnictwo - alternatywne źródło dochodu".
Pierwsze zajęcia w ramach tego modułu szkoleniowego rozpoczną się w dniu 16 stycznia 2010 r. o godz. 9:00 (sobota) w sali Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej (w zastępstwie sali w GOK).

Informujemy również, że do 5 marca 2010 r. trwa nabór na trzeci moduł szkoleniowy - pn. "Agroturystyka od podszewki".

metryczka


Wytworzył: Bożena Katarzyna Napierała - Koordynator projektu (4 września 2009)
Opublikował: Piotr Łęgowski (4 września 2009, 15:02:39)

Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (6 lutego 2010, 14:02:03)
Zmieniono: aktualizacja adresu e-mail

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1984