Gmina Nowa Wieś Wielka realizuje projekt pn. Budowa ulicy Nadrzecznej - Łąkowej w Olimpinie wraz z odwodnieniem, współfinansowany z EFRR w ramach RPO WK-P

Zdjęcie

Gmina Nowa Wieś Wielka w 2009 roku zrealizowała projekt pn. „Budowa ulicy Kasztanowej wraz z odwodnieniem w Brzozie” w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosła 434.937,00 zł, przy całkowitej wartości projektu: 871.826,00 zł. Obecnie trwa realizacja projektu pn. „Budowa ulicy Nadrzecznej – Łąkowej w Olimpinie wraz z odwodnieniem” również w ramach Działania 1.1 Infrastruktura drogowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego o całkowitej wartości wynoszącej 1.604.577,01 zł. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 499.959,70 zł. Realizacja inwestycji drogowych prowadzi do wzrostu bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także zmierza do poprawy estetyki miejscowości.

ZdjęcieZdjęcieZdjęcie

metryczka


Wytworzył: Piotr Łęgowski (31 marca 2011)
Opublikował: Piotr Łęgowski (30 kwietnia 2011, 21:58:20)

Ostatnia zmiana: Szymon Giżycki (16 listopada 2011, 10:38:07)
Zmieniono: Aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2329