Informacja o zrealizowanych i realizowanych projektach z udziałem środków Unii Europejskiej w okresie 2010-2014


Projekty zrealizowane i realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej i budżetu państwa

Gmina: Nowa Wieś Wielka
Okres: 2010-2014*
Stan na: 20 listopada 2014 r.


Obszar  realizacjiNazwa projektuWartość całkowita
(w zł)
Wartość dofinansowania
(w zł) 
Stopień zaawansowania (m-c i rok zakończenia)Źródło
Olimpin 
Budowa ulicy Nadrzecznej-Łąkowej w Olimpinie wraz z odwodnieniem 1.600.358,00
499.959,70
grudzień 2011r.
RPO WK-P (UE)
obszar Gminy Nowa Wieś WielkaInternet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka
4.178.200,00
4.163.200,00
czerwiec 2015r.
POIG (UE)
i budżet państwa
Dobromierz i Prądocin
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Prądocin i Dobromierz w Gminie Nowa Wieś Wielka**
1.819.131,16
700.659,00  październik 2011r.
PROW 2007-2013 (UE)
Nowa Wieś Wielka
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" w Nowej Wsi Wielkiej
1.079.617,07
666.000,00
październik 2011r.
RPO WK-P (UE) i budżet państwa
Brzoza, Dąbrowa Wielka, Dobromierz, Jakubowo, Kobylarnia, Nowa Wieś Wielka, Nowe Smolno, Olimpin, Prądocin 
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego w miejscowościach: Brzoza, Dąbrowa Wielka, Dobromierz, Jakubowo, Kobylarnia, Nowa Wieś Wielka, Nowe Smolno, Olimpin, Prądocin w Gminie Nowa Wieś Wielka666.181,41 271.019,63
grudzień 2011r.
PROW 2007-2013 (UE)
Brzoza, Olimpin, Kobylarnia, Nowe Smolno 
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Brzoza - Olimpin - Kobylarnia - Nowe Smolno793.355,55
310.547,00
październik 2010r.
PROW 2007-2013 (UE)
Brzoza
Rekonstrukcja pomnika Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Brzoza**
470.685,43
219.453,00
luty 2012r.
PROW 2007-2013 (UE) - LSR LGD "Trzy Doliny"
Chmielniki

Remont pomostu rekreacyjnego na jeziorze Jezuickim w miejscowości Chmielniki
238.741,71
155.503,00
sierpień 2012r.
PROW 2007-2013 (UE) - LSR LGD "Trzy Doliny"
Brzoza
Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w miejscowości Brzoza-Północ w Gminie Nowa Wieś Wielka**
2.580.936,48
1 577.977,00
grudzień 2014r.
PROW 2007-2013 (UE)
Januszkowo, Dziemionna, Nowa Wieś Wielka
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nowa Wieś Wielka
1.185.743,78
475.925,00
kwiecień 2014r.
PROW 2007-2013 (UE)
Prądocin
Budowa świetlicy wiejskiej w Prądocinie
773.875,49 397.466,40
marzec 2014r.
PROW 2007-2013 (UE) - LSR LGD "Trzy Doliny"
obszar Gminy Nowa Wieś Wielka
Wydanie mapy turystyczno-promocyjnej Gminy Nowa Wieś Wielka wraz z książeczką informacyjną
8.900,00
7.120,00
sierpień 2014r.
PROW 2007-2013 (UE) - LSR LGD "Trzy Doliny"
obszar Gminy Nowa Wieś Wielka
Warsztaty fotograficzne i wernisaż: "Gmina Nowa Wieś Wielka w obiektywie"
18.450,00
12.000,00

wrzesień 2014r.

PROW 2007-2013 (UE) - LSR LGD "Trzy Doliny"
obszar Gminy Nowa Wieś Wielka (realizowany prze Gminny Zespół Obsługi Oświaty)
Lepsza przyszłość dla młodzieży
330.400,00
280.840,00
lipiec 2015r.
POKL (UE)
obszar Gminy Nowa Wieś Wielka
Agroturystyczne perspektywy
49.990,00
49.990,00
czerwiec 2010r.
POKL (UE)
Tarkowo Dolne, Leszyce, Nowa Wioska  Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Tarkowo Dolne - Nowa Wioska**
1.246.113,00
506.550,00 luty 2015r.
PROW 2007-2013 (UE)

Suma   17.040.679,08 10.294.209,73
3.571.658,00**


* Zestawienie nie zawiera projektów realizowanych we współpracy z innymi gminami i samorządem województwa

** Maksymalny limit środków na inwestycje wodno-kanalizacyjne w ramach PROW 2007-2013 na każdą gminę wiejską wynosił 4 mln zł - wykorzystanie limitu 89,29%


Objasnienia:
RPO WK-P: Regionalny program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013
PROW: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
POKL: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
POIG: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

metryczka


Wytworzył: Piotr Łęgowski (28 listopada 2014)
Opublikował: Piotr Łęgowski (28 listopada 2014, 13:51:16)

Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (1 grudnia 2014, 14:34:04)
Zmieniono: poprawienie układu treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1178