Promocja ZPORR

.
.
.
.

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Gmina Nowa Wieś Wielka wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej Olimpin osiedle - warunkiem spójnego rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka", w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytetu III Rozwój lokalny, Działania 3.1 Rozwój obszarów wiejskich, na konkurs do którego nabór wniosków odbywał się w lutym 2005 r.
Wniosek otrzymał pozytywną ocenę Panelu Ekspertów oraz został zarekomendowany przez Regionalny Komitet Sterujący. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 49/889/2005 z dnia 28 września 2005 r. przyznał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację 64 projektów, w tym na 40 pozycji uplasował się wniosek przedstawiony przez Gminę Nowa Wieś Wielka. Umowę z Wojewodą o dofinansowanie projektu podpisano w dniu 12 grudnia 2005 r.
Całkowity koszt inwestycji wynosi 1.377.250,70 PLN, w tym dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (50%) - 688.625,35 PLN, i współfinansowanie z budżetu państwa (10%) -137.725,07 PLN.
Termin realizacji projektu: czerwiec 2005 r. - maj 2006 r.
Przedmiotem projektu było wybudowanie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami do posesji i działek niezabudowanych. Ścieki będą odprowadzone na oczyszczalnię ścieków w miejscowości Brzoza. Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 3.838,0 m, w tym rurociąg tłoczny - 480,5 m, sieci główne -3.357,5 m. Ponadto wybudowano przykanaliki - 1.024,1 m od kolektora do granicy działki (1m od granicy) oraz 5 przepompowni (tłoczni) ścieków.

metryczka


Wytworzył: Bożena K. Napierała (11 stycznia 2006)
Opublikował: Piotr Łęgowski (11 stycznia 2006, 22:08:20)

Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (26 czerwca 2006, 14:37:56)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5043