Rozstrzygnięte

Rozstrzygnięte

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. księgowości inwestycyjnej, majątkowej i płac w Referacie Budżetu i Finansów Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości inwestycyjnej, majątkowej i płac w Referacie Budżetu i Finansów Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka: Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku [...]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. bezrobocia i aktywizacji lokalnego rynku pracy w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. bezrobocia i aktywizacji lokalnego rynku pracy w Urzędzie Gminy Nowa Wies Wielka: Komisja  Rekrutacyjna  informuje, że  w  wyniku  zakończenia  procedury  naboru, [...]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSUW URZĘDZIE GMINY NOWA WIEŚ WIELKAna stanowisko Sekretarza Gminy Nowa Wieś Wielka. Komisja Konkursowa informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na wyżej wymienione stanowisko została wybrana Pani Julita [...]

Ogłaszenie o otwartym naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Referacie Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka

Informacja o wyniku naboru przeprowadzonego w związku z ogłoszeniem z dnia 4 stycznia 2007 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Referacie Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska w [...]

Ogłoszenie o otwartym naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi organów gminy, promocji i współpracy zagranicznej w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka

Informacja o wyniku naboru przeprowadzonego w związku z ogłoszeniem z dnia 24 października 2006  r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi  organów gminy, promocji i współpracy zagranicznej. Informuję o [...]

Ogłoszenie o otwartym naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki gruntami i rozwoju wsi w Referacie Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka

Informacja o wyniku naboru przeprowadzonego w związku z ogłoszeniem z dnia 24 października 2006  r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki gruntami i rozwoju wsi. Informuję o zakończeniu procedury [...]

Ogłoszenie o otwartym naborze na wolne stanowisko - Podinspektora ds. obsługi organów gminy, promocji i współpracy zagranicznej w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka

  Informujemy, że kandydatka wyłoniona w trakcie naboru i zatrudniona na wymienionym poniżej stanowisku, zrezygnowała z pracy w Urzędzie [...]

Ogłoszenie o otwartym naborze na wolne stanowisko Informatyka w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka

Informacja o wyniku naboru przeprowadzonego w związku z ogłoszeniem z dnia 14 lutego 2006  r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – informatyka Informuję o zakończeniu procedury naboru na w/w stanowisko i zatrudnieniu [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na stanowisko ds. funduszy europejskich w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka

Informacja o wyniku naboru przeprowadzonego w związku z ogłoszeniem z dnia 4 stycznia 2007  r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. funduszy europejskich w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka. Informuję o zakończeniu procedury [...]

Wójt Gminy ogłasza konkurs na stanowisko podinspektora

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka ogłasza konkurs na stanowisko podinspektora ds. obsługi organów gminy, promocji i współpracy zagranicznej w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym [...]

metryczka