Nierozstrzygnięte

Nierozstrzygnięte

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ds. księgowości inwestycyjnej, majątkowej i płac w Referacie Budżetu i Finansów Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka.

Informacja o wynikach naboru w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka:na stanowisko ds. księgowości inwestycyjnej, majątkowej i płac Komisja Rekrutacyjna informuje, że na stanowisko ds. księgowości inwestycyjnej, majątkowej i płac w Referacie [...]

Ogłoszenie o otwartym naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska w Referacie Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka

Informacja o wyniku naboru przeprowadzonego w związku z ogłoszeniem z dnia 24 października 2006  r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska. Informuję o zakończeniu procedury naboru na w/w [...]

metryczka