Statut

Statut

Statut Gminy Nowa Wieś Wielka obowiązujący od dnia 29 października 2013 r.

STATUT GMINY NOWA WIEŚ WIELKA   Rozdział 1. Postanowienia ogólne   § 1. Gmina Nowa Wieś Wielka  działa na podstawie przepisów prawa i niniejszego statutu.   § 2. Ilekroć w niniejszym statucie [...]

Statut Gminy Nowa Wieś Wielka - NIEOBOWIĄZUJĄCY

Statut Gminy Nowa Wieś Wielka Rozdział IPrzepisy ogólne § 1 1. Gmina Nowa Wieś Wielka, zwana dalej „Gminą”, jest z mocy prawa wspólnotą samorządową mieszkańców zamieszkujących terytorium  o łącznej powierzchni 14 [...]

metryczka