Skrzynka Podawcza

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: www.epuap.gov.pl
Adres skrytki odbiorczej na platformie EPUAP: /766i8kxdar/SkrytkaESP

Informujemy, że na platformie ePuap funkcjonuje elektroniczna skrzynka podawcza - żeby można było złożyć wniosek w formie elektronicznej do Urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na w/w platformie – konto jest bezpłatne

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Urzędu (tj. poniedziałek, środa, czwartek: 7:15 – 15:15; wtorek: 7:15 - 16:15; piątek: 7:15 - 14:15) do sekretariatu instytucji mieszczącego się w pokoju nr 17 przy ul. Ogrodowej 2 w Nowej Wsi Wielkiej na następujących nośnikach danych:
  • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
  • Płyta CD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym

Akceptowalne formaty załączników to:
  • ODT, DOC, RTF,
  • ODS, XLS,
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  • PDF
  • ZIP
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Aktualny katalog spraw do załatwienia poprzez platformę ePuap znajduje się pod adresem:

https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/766i8kxdar

metryczka


Wytworzył: Łukasz Michalik (5 czerwca 2008)
Opublikował: Piotr Łęgowski (5 czerwca 2008, 13:20:50)

Ostatnia zmiana: Szymon Giżycki (18 kwietnia 2018, 09:28:58)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 19487