Uprawnienia

 

1. Wójt jest kierownikiem Urzędu Gminy, kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje Gminę na zewnątrz.
2. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy.
3. Wójt jako kierownik Urzędu Gminy wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
4. Wójt może upoważnić na piśmie zastępcę wójta lub innych pracowników Urzędu Gminy do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu.

Wójt rozstrzyga o sposobie wykonywania uchwał Rady, chyba że Rada określi zasady wykonywania swojej uchwały.
Określenie przez Wójta sposobu wykonania uchwały Rady obejmuje w szczególności ustalenie terminu, środków niezbędnych do wykonania oraz wskazania osób odpowiedzialnych za wykonanie.

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (10 października 2002)
Opublikował: Justyna Zboralska (28 czerwca 2003, 10:05:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5363