Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2009 r. (...) w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz edukacji, oświaty i tradycji; pomocy społecznej

Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - ogłoszenie (44kB) word

Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz edukacji, oświaty i wychowania w 2009 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - ogłoszenie (50kB) word

Otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań publicznych w zakresie wspierania pomocy społecznej w 2009 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego - ogłoszenie (46kB) word


Formularz oferty - plik do pobrania (73kB) rtf
Wzór umowy - plik do pobrania (46kB) word
Wzór sprawozdania - plik do pobrania (79kB) word

Zarządzenie nr 7/09 w sprawie ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2009 r. (...) w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu; kultury, sztuki (...); pomocy społecznej (31kB) word

metryczka


Wytworzył: Wojciech Oskwarek - Wójt Gminy (15 stycznia 2009)
Opublikował: Łukasz Michalik (15 stycznia 2009, 10:21:41)

Ostatnia zmiana: Łukasz Michalik (2 lutego 2009, 11:18:00)
Zmieniono: korekta układu treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1201