Komisje Rady Gminy Nowa Wieś Wielka


Komisja Rewizyjna

Kazimierz Oskwarek - Przewodniczący
Adam Bocheński - Zastępca
Wiesława Słaboszewska - Sekretarz

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Anna Kwiatkowska - Przewodnicząca
Robert Rafiński - Zastępca
Danuta Dojs - Sekretarz

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego
Agnieszka Karolak- Przewodnicząca
Anna Kwiatkowska
Magdalena Szal

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Magdalena Sza l- Przewodnicząca
Danuta Dojs
Agnieszka Karolak

Komisja Budżetu, Planowania i Finansów
Zbigniew Wiśniewski - Przewodniczący
Joanna Kin
Wiesława Słaboszewska
Tomasz Hermann

Komisja Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego
Jacek Kanadys - Przewodniczący
Adam Bocheński
Kazimierz Oskwarek
Edward Majewski
Janusz Szczepański
Zbigniew Wiśniewski


Komisja Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Janusz Szczepański - Przewodniczący
Jacek Kanadys
Joanna Kin
Robert Rafiński
Edward MajewskiDo właściwości działania stałych komisji należą sprawy z zakresu:

1) Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego – opiniowanie spraw z zakresu ochrony i promocji zdrowia, opieki społecznej, przeciwdziałania i zwalczania patologii społecznych oraz utrzymania należytego ładu, bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie;

2) Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – opiniowanie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz polityki w zakresie kultury i sportu;
 
3) Komisja Budżetu, Planowania i Finansów – opiniowanie całości spraw związanych z przygotowywaniem projektu budżetu Gminy oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej i ich aktualizacji oraz planowaniem i dysponowaniem środkami publicznymi, współdziałanie z Wójtem w zakresie rozwiązywania bieżących problemów budżetowych;

4) Komisja Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gospodarczego – opiniowanie spraw z zakresu infrastruktury Gminy, w tym funkcjonowania układu wodociągowo-kanalizacyjnego, oświetlenia, teleinformatyzacji i gazyfikacji gminy, realizowania zadań z dziedziny drogownictwa oraz spraw związanych z rozwojem przedsięwzięć  gospodarczych.

5) Komisja Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – opiniowanie spraw związanych z realizowaniem założeń polityki rozwoju przestrzennego Gminy, ochrony środowiska i rolnictwa;

W przypadku sporu co do właściwości działania komisji, ostatecznego rozstrzygnięcia dokonują przewodniczący tych komisji w porozumieniu z przewodniczącym Rady.

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Nowa Wieś Wielka (8 grudnia 2014)
Opublikował: Piotr Łęgowski (10 grudnia 2014, 18:24:41)

Ostatnia zmiana: Szymon Giżycki (28 listopada 2018, 12:59:17)
Zmieniono: aktualizacja danych w związku z rozpoczęciem nowej kadencji Rady Gminy 2018-2023

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3553