Projekty uchwał na XLI sesję Rady Gminy w dniu 5 października 2010 r.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2010 r. (23kB) word

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2010. (40kB) word

projekt uchwały w sprawie środków finansowych na realizację zadania bieżącego. (22kB) word

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją zadania inwestycyjnego w zakresie infrastruktury drogowej w latach 2010-2011. (27kB) word

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia w latach 2010-2011 zobowiązania związanego z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynków oświatowych w gminie Nowa Wieś Wielka (projekty)”. (54kB) word

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2010 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie zadania inwestycyjnego. (35kB) word

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2010 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej Januszkowo-Północ.” (33kB) word

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2010 roku pożyczki płatniczej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie zadania inwestycyjnego. (36kB) word

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Gminnej Przychodni w Nowej Wsi Wielkiej. (53kB) word

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Nowa Wieś Wielka. (41kB) word

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Wieś Wielka. (29kB) word

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Kobylarnia – Osiedle Leśne”. (31kB) word

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Kobylarnia V”. (32kB) word

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Nowa Wieś Wielka Północ I”. (30kB) word

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Tarkowo Dolne ul. Bydgoska”. (28kB) word

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż użytkownikom wieczystym nieruchomości gruntowej. (34kB) word

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych w Tarkowie Dolnym. (36kB) word

metryczka


Wytworzył: Wojciech Oskwarek - Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka (24 września 2010)
Opublikował: Szymon Giżycki (1 października 2010, 11:19:06)

Ostatnia zmiana: Szymon Giżycki (1 października 2010, 11:37:05)
Zmieniono: korekta tytułu pliku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1627