Projekty uchwał na XLII sesję Rady Gminy w dniu 9 listopada 2010 r.

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. (24kB) word

Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. (32kB) word

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Sołectwa Leszyce. (29kB) word

Projekt uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów w samorządowych jednostkach budżetowych Gminy Nowa Wieś Wielka. (35kB) word

Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Nowa Wieś Wielka. (54kB) word

Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla osób prowadzących niepubliczne punkty przedszkolne, wpisane do ewidencji prowadzonej przez Gminę Nowa Wieś Wielka, oraz trybu i zakresu kontroli. (50kB) word

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu, określającego rodzaje oraz warunki i sposób przyznawania świadczeń przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. (79kB) word

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. (33kB) word

Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji przedmiotowej do ścieków wprowadzonych do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych. (31kB) word

Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji przedmiotowej do wywozu ścieków komunalnych z nieruchomości osób fizycznych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka. (27kB) word

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 r. (64kB) word

metryczka


Wytworzył: Wojciech Oskwarek - Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka (28 października 2010)
Opublikował: Szymon Giżycki (1 grudnia 2010, 10:38:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1564