Projekty uchwał na IV sesję Rady Gminy w dniu 28 grudnia 2010 r.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na prowadzenie w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w zakresie rejestracji pojazdów. (28kB) word

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2010. (41kB) word

Projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu Gminy, które w 2010 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. (27kB) word

Projekt uchwały w sprawie przyznawania jednorazowego stypendium za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki. (25kB) word
Załącznik do uchwały. (596kB) word

Projekt uchwały w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Nowa Wieś Wielka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. (53kB) word
Załącznik nr 1 do uchwały (74kB) word
Załącznik nr 2 do uchwały (55kB) word

Projekt uchwały w sprawie jednorazowych stypendiów, nagród i wyróżnień przyznawanych w dziedzinie sportu zawodnikom i trenerom za osiągnięcia wysokich wyników we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. (29kB) word
Załącznik nr 1 do uchwały (64kB) word
Załączniki do regulaminu (40kB) word

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy komisji stałych Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2011 rok. (27kB) word
Załącznik nr 1 do uchwały (39kB) word
Załącznik nr 3 do uchwały (44kB) word
Załącznik nr 4 do uchwały (41kB) word
Załącznik nr 5 do uchwały (39kB) word
Załącznik nr 6 do uchwały (38kB) word

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2011 rok. (24kB) word
Załącznik do uchwały (31kB) word

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nowa Wieś Wielka na 2011 rok. (24kB) word
Załącznik do uchwały (79kB) word

metryczka


Wytworzył: Wojciech Oskwarek - Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka (22 grudnia 2010)
Opublikował: Szymon Giżycki (23 grudnia 2010, 08:56:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1648