Projekty uchwał na VII sesję Rady Gminy w dniu 30 marca 2011 r.

Projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2012. (36kB) word

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Wielka. (31kB) word

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie oddania w dzierżawę w trybie przetargu nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Wielka. (29kB) word

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Wielka. (28kB) word

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Wielka. (29kB) word

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Nowa Wieś Wielka. (29kB) word

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Prądocinie. (27kB) word

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej. (45kB) word

Projekt uchwały w sprawie pozostawienia nadwyżki środków obrotowych za rok 2010 samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej. (31kB) word

metryczka


Wytworzył: Wojciech Oskwarek - Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka (21 marca 2011)
Opublikował: Szymon Giżycki (24 marca 2011, 15:13:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1501