Projekty uchwał na XV sesję Rady Gminy w dniu 9 lutego 2012 r.

Projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za pierwsze półrocze roku budżeto (33kB) word

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na prowadzenie w siedzibie Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy w zakresie rejestracji pojazdów. (29kB) word

Projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia realizacji projektu pn. „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś Wielka” w ramach Działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. (30kB) word

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2011 – 2015. (40kB) word
Załącznik - Program opieki nad zabytkami. (363kB) word

Projekt uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2012 r. za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli Gminy Nowa Wieś (42kB) word
Załącznik - Plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli gminy Nowa Wieś Wielka na 2012 r. (33kB) word

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2011-2020. (121kB) word

metryczka


Wytworzył: Wojciech Oskwarek - Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka (31 stycznia 2012)
Opublikował: Szymon Giżycki (3 lutego 2012, 07:40:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1470