Projekty uchwał na XVI sesję Rady Gminy w dniu 28 marca 2012 r.

Projekt uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2013. (28kB) word

Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. (27kB) word

Projekt uchwały w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w 2012 roku” (33kB) word
Załącznik do uchwały (101kB) word

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 47/8, położonej w Prądocinie (29kB) word

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 54/33, położonej w Nowej Wsi Wielkiej (28kB) word

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka nr 236/1, położonej w Olimpinie (30kB) word

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Nowa Wieś Wielka Północ I” (28kB) word
Załącznik do uchwały (3132kB) jpg

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Chmielnikach i Nowej Wsi Wielkiej (28kB) word
Załącznik nr 1 (794kB) jpg
Załącznik nr 2 (975kB) jpg

Projekt uchwały w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2012 – 2016” (32kB) word

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia Programu Aktywności Lokalnej na 2012 r. (101kB) word

Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Prezydentem Miasta Bydgoszczy dotyczącego organizacji prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka. (28kB) word

Projekt uchwaływ sprawie zabezpieczenia wkładu własnego dla realizacji projektu systemowego pn. „Uwierzyć w siebie” w ramach Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddział (31kB) word
metryczka


Wytworzył: Wojciech Oskwarek - Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka (15 marca 2012)
Opublikował: Szymon Giżycki (21 marca 2012, 10:11:45)

Ostatnia zmiana: Szymon Giżycki (21 marca 2012, 10:26:45)
Zmieniono: korekta tytułu informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1489