Projekty uchwał na XXVI sesję Rady Gminy

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2013. (504kB) pdf

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 r. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nawierzchni ulicy Nasypowej w Olimpinie”. (300kB) pdf

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 r. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nawierzchni ulicy Brzozowej w miejscowości Brzoza”. (302kB) pdf

w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. (325kB) pdf

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kobylarnia V”. (1113kB) pdf

w sprawie przyznawania jednorazowego stypendium za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki. (446kB) pdf

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w placówkach (344kB) pdf

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, logopedy, psychologa, doradcy zawodowego oraz nauczycieli przedszkola prowadzących zajęcia w grupach mieszanych, obejmujących zarówno dzieci 6 letnie jak i dzieci innych (214kB) pdf

w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych. (801kB) pdf

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej w Brzozie. (381kB) pdf

zmieniająca uchwałę w sprawie oddania w dzierżawę gruntów położonych we wsi Brzoza i we wsi Dziemionna, stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Wielka. (550kB) pdf

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w Olimpinie. (556kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wojciech Oskwarek - Wójt Gminy (16 kwietnia 2013)
Opublikował: Szymon Giżycki (18 kwietnia 2013, 07:54:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1347