Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Gminy

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 r. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nawierzchni ulicy Nasypowej w Olimpinie”. (425kB) pdf

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2013 r. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa nawierzchni ulicy Brzozowej w miejscowości Brzoza”. (255kB) pdf

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2013. (455kB) pdf

w sprawie zaciągnięcia w 2013 r. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nawierzchni ulicy Nasypowej w Olimpinie wraz z odwodnieniem- kanalizacją deszczo (420kB) pdf

w sprawie zaciągnięcia w 2013 r. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka I (307kB) pdf

w sprawie zaciągnięcia w 2013 r. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Prądocin”. (310kB) pdf

w sprawie zaciągnięcia w 2013 r. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi Wielkiej (ul. Dębowa i Błękitna)”. (295kB) pdf

w sprawie zaciągnięcia w 2013 r. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum w Brzozie wraz z odwodnieniem”. (328kB) pdf

w sprawie przyznania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. (398kB) pdf

w sprawie przekazania środków finansowych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozie. (262kB) pdf

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy darowizny, nieruchomości gruntowej położonej w Prądocinie. (362kB) pdf

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Brzozie. (344kB) pdf

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Wieś Wielka. (358kB) pdf

w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2013 -2016 z perspektywą do roku 2020”. (1775kB) pdf

w sprawie zaliczenia drogi o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych. (456kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wojciech Oskwarek - Wójt Gminy (18 czerwca 2013)
Opublikował: Szymon Giżycki (19 czerwca 2013, 13:24:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1237