Projekty uchwał na XLII sesję Rady Gminy

w sprawie zmiany uchwały w sprawie podziału Gminy Nowa Wieś Wielka na stałe obwody głosowania. (59kB) pdf

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 20 (233kB) pdf

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2014-2019. (366kB) pdf

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2014. (890kB) pdf

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Dobromierz Górny”. (666kB) pdf

w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Wieś Wielka. (1355kB) pdf

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Prądocinie. (891kB) pdf

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Nowa Wieś Wielka od Skarbu Państwa własności nieruchomości położonej w Nowej Wsi Wielkiej. (1023kB) pdf

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Nowa Wieś Wielka nieruchomości zabudowanej od Skarbu Państwa położonej w Nowej Wsi Wielkiej. (462kB) pdf

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Brzozie. (728kB) pdf

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze umowy darowizny, nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Leszycach. (743kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wojciech Oskwarek (18 września 2014)
Opublikował: Szymon Giżycki (19 września 2014, 07:55:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1048