Sesja w dniu 25 października 2012 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) zapraszam na XXI sesję Rady Gminy Nowa Wieś Wielka.
Sesja odbędzie się w czwartek 25 października 2012 r. o godz. 14:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Wielkiej.
 

Proponowany porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 17 września 2012 r.
 5. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy i działalności w okresie między sesjami.
 6. Odpowiedzi Wójta na interpelacje i wnioski zgłoszone na sesji w dniu 17 września 2012 r.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na rok 2012.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Nowa Wieś Wielka na okręgi wyborcze.
 13. Sprawozdanie z zakresu umorzonych wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych oraz udzielania innych ulg.
 14. Analiza oświadczeń majątkowych za 2011 r.
 15. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
 16. Wolne wnioski.
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad.

metryczka


Wytworzył: Jacek Kruszyna - Przewodniczący Rady Gminy (16 października 2012)
Opublikował: Szymon Giżycki (17 października 2012, 09:28:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1256