Obsługa osób niesłyszących w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka


Uprzejmie informujemy, że osobom niesłyszącym, które chcą skorzystać z usług Urzędu Gminy, może zostać udzielona pomoc osoby tłumaczącej język migowy podczas załatwiania spraw w urzędzie.

Usługa tłumaczenia jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Osoby uprawnione są zobowiązane zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumaczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się oraz zakresu załatwianej sprawy, co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie, kontaktując się z pracownikiem Urzędu Gminy na adres e-mail: kancelaria@nowawieswielka.pl lub na numer fax. (52) 320-68-50.

metryczka


Wytworzył: Szymon Giżycki (5 października 2012)
Opublikował: Piotr Łęgowski (5 października 2012, 11:38:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 7245