Rejestry i ewidencje prowadzone w Urzędzie Gminy

Referat Organizacyjny
- rejestr zarządzeń Wójta - pok. 20
- rejestr zarządzeń kierownika urzędu - pok. 20
- rejestr upoważnień i pełnomocnictw kierownika urzędu do wykonywania zadań - pok.20
- rejestr skarg i wniosków - pok. 20
- rejestr uchwał Rady Gminy Nowa Wieś Wielka - pok. 2
- rejestr interpelacji i wniosków radnych - pok. 2

Urząd Stanu Cywilnego
- rejestr stanu cywilnego - pok. 12
- ewidencja ludności - pok. 19
- rejestr wyborców - pok. 19

Referat Budżetu i Finansów
- ewidencja księgowa należnego i pobranego podatku od środków transportowych - pok.14
- ewidencja księgowa należnych i pobranych podatków i opłat: podatku od nieruchomości,
podatku rolnego, podatku leśnego - od osób prawnych - pok. 14
- ewidencja księgowa należnych i pobranych podatków i opłat: podatku od nieruchomości,
podatku rolnego, podatku leśnego - od osób fizycznych - pok. 14
- ewidencja podatkowa wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku
leśnego - od osób fizycznych - pok. 14


Referat Planowania Przestrzennego, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska

- rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - pok. 3
- rejestr decyzji o warunkach zabudowy - pok.3
- rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i
gminym - pok. 3

Stanowisko ds. zamówień publicznych, aktywizacji gospodarczej i spraw lokalowych

- ewidencja działalności gospodarczej - pok. 9
- ewidencja innych obiektów, w ktorych świadczone sa usługi hotelarskie - pok. 9

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (6 września 2006)
Opublikował: Piotr Łęgowski (6 września 2006, 13:15:47)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Ćwierdzińska (20 kwietnia 2010, 14:56:17)
Zmieniono: zmiana właściwości prowadzonych rejestrów

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 16300