Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za pierwsze półrocze 2015 roku

Zarządzenie Wójta Gminy Nowa Wies Wielka w sprawie informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy Nowa Wieś Wielka za I półrocze 2015 roku (29kB) word
Treść informacji (1037kB) word
- Załącznik Nr 1- Dane ogólne z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 roku (43kB) word
- Załącznik Nr 2 - Szczegółowe wykonanie dochodów wg. działów, rozdziałów i paragrafów za I półrocze 2015 r. (73kB) plik
- Załącznik Nr 3 - Szczegółowe wykonanie wydatków wg.działów, rozdziałów i paragrafów za I półrocze 2015 r. (148kB) excel
- Załącznik Nr 4 - Informacja o dochodach i wydatkach związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrebnymi ustawami za pierwsze półrocze 2015 roku (86kB) word
- Załącznik Nr 5 - Informacja o wydatkach i dotacjach celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy oraz realizację zadań bieżących własnych gminy za I półrocze 2015 roku (43kB) word
- Załącznik Nr 6 - Informacja z wykonania dotacji i wydatków związanych z realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rzadowej za I półrocze 2015 roku (31kB) word
- Załącznik Nr 7 - Informacja o dotacjach i wydatkach związanych z realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2015 roku (40kB) word
- Załącznik Nr 8 - Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2015 rok (93kB) word
- Załącznik Nr 9 - Informacja o przebiegu wykonania zadań inwestycyjnych za I półrocze 2015 roku (64kB) excel
- Załącznik Nr 10 - Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej za I półrocze 2015 roku (163kB) word
- Załącznik Nr 11 - Informacja o realizacji dochodow podatkowych stanu zaległosci, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za I półrocze 2015 roku (99kB) word
- Załącznik Nr 12 - Informacja o wykonaniu planu przychodów i wydatków planu finansowego rachunku dochodów w jednostkach budzetowych Gminy Nowa Wieś Wielka za I półrocze 2015 r. (55kB) word
- Załącznik Nr 13 - Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Wielkiej za I półrocze 2015 roku (44kB) word
- Załącznik Nr 14 - Informacj o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowej Wsi Wielkiej za I półrocze 2015 roku (44kB) word
- Załącznik Nr 15 - Wykonanie planu rzeczowo - finansowego SP ZOZ Gminna Przychodnia w Nowej Wsi Wielkiej za I półrocze 2015 roku (64kB) word
- Załącznik Nr 16 - Informacja o wykonaniu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa za I półrocze 2015 roku (142kB) word
- Załącznik Nr 17 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o ktorych mowa w art. 226 ust.3 u.f.p. Gminy Nowa Wies Wielka za I półrocze 2015 roku (316kB) word
- Załącznik Nr 18 - Informacja o przebiegu wykonania dochodów i wydatkow w ramach programów finansowanych z udziałem Srodków europejskich , o ktorych mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 za I półrocze 2015 roku (52kB) word
Opinia Regionalnej Izby obrachunkowej w Bydgoszczy, o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za I półrocze 2015 r. (1389kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wojciech Oskwarek - Wójt Gminy (31 lipca 2015)
Opublikował: Małgorzata Murawska (22 września 2015, 09:02:45)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Murawska (22 września 2015, 11:08:02)
Zmieniono: Uzupełnienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 441