Projekt budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2016 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Nowa Wies Wielka w sprawie przyjęcia projektu bużetu Gminy Nowa Wieś Wielka (25kB) word
Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka (93kB) word
- Załącznik nr 1 - Dochody budżetu gminy na 2016 rok (109kB) pdf
- Załącznik nr 2 - Wydatki budżetu gminy na 2016 rok (265kB) pdf
- Załącznik nr 3 - Zadania inwestycyjne na 2016 r. (57kB) excel
- Załącznik nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. (66kB) pdf
- Załącznik nr 5 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. (78kB) pdf
- Załącznik nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r. (64kB) excel
- Załącznik nr 7 - Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2016 r. (64kB) excel
- Załącznik nr 8 - Dotacje udzielone z budzetu Gminy Nowa Wieś Wielka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2016 r. (82kB) word
- Załącznik nr 9 - Projekt planu finansowego dochodów jednostek budżetowych na 2016 r. (86kB) excel
- Załącznik nr 10- Plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych na 2016 r. (47kB) word
- Załącznik nr 11 - Plan przychodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2016 r. (63kB) excel
- - Załącznik nr 12 - Plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2016 r. (33kB) word
- Załącznik nr 13 - Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 r. (23kB) word
- Załącznik nr 14 - Wydatki na programy i projekty realizowane ze srodków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy sppójnosci oraz bezzwrotnych środków zagranicznych w 2016 r. (74kB) pdf
- Załącznik nr 15 - Dotacje przedmiotowe w 2016 r. (64kB) excel
- Załącznik nr 16 - Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Nowa Wieś Wielka (855kB) word
Ilustracja graficzna planowanych dochodów i wydatków na 2016 r. Gminy Nowa Wieś Wielka (864kB) word
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłozonym projekcie budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka na 2016 r. (1458kB) pdf
Opinia Regionalnej Izby obrachunkowej w Bydgoszczy o mozliwosci sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Nowa Wieś Wielka na 2016 r. (733kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wojciech Oskwarek - wójt gminy (12 listopada 2015)
Opublikował: Małgorzata Murawska (30 listopada 2015, 11:39:36)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Murawska (30 listopada 2015, 14:02:31)
Zmieniono: Uzupełnienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 876