Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka za 2015 rok.

Do pobrania (1309kB) word
- Załącznik nr 1 - Dane ogólne z wykonania budżetu za 2015 rok (49kB) word
- Załącznik nr 2 - Szczegółowe wykonanie dochodów według działów , rozdziałów i paragrafów za 2015 r. (86kB) plik
- Ząłącznik nr 3 - Szczegółowe wykonanie wydatków wg.działów, rozdziałów i paragrafów za 2015 rok (145kB) plik
-Zzałącznik nr 4 - Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji celowych i wydatków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych za 20156 rok (95kB) word
- Załącznik nr 5 - Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji i weydatków związanych z realizacja zadań wykonywanych na podstawie porozumień ( umów ) z organami administracji rządowej za 2015 rok (29kB) word
- Załącznik nr 6 - Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji celowych i wydatków otrzymanych z budzetu państwa na realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy oraz na realizacje zadań bieżących własnych gminy (51kB) word
- Załącznik nr 7 - Sprawozdanie roczne z wykonania dotacji celowych z wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami adminisracji rządowej za 2015 rok. (30kB) word
- Załącznik nr 8 - Dotacje udzielone z budżetu Gminy Nowa Wieś Wielka podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na 2015 rok. (95kB) word
- Załącznik nr 9- Informacja o planowanych i wykonanych zadaniach inwestycyjnych na 31-12-2015 (54kB) excel
- Załącznik nr 10 - Sprawozdanie roczne z wykonania przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej za rok 2015. (38kB) word
- Załącznik nr 11 - Realizacja dochodów podatkowych , stanu zaległosci, skutków obniżenia górnych stawek podatku i udzielonych ulgach za 2015 rok (130kB) word
- Załącznik nr 12 - Sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunku dochodów w jednostkach budżetowych Gminy Nowa Wieś Wielka za 2015 rok. (59kB) word
- Załącznik nr 13 - Sprawozdanie roczne z wykonania dochodów i wydatków w ramach programówq finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3, pkt 5 i 6 za 2015 rok. (117kB) plik
- Załącznik nr 14 - Realizacja wydatków na przedsięwzięcia zaplanowane w ramach Funduszu Sołęckiego w roku 2015 (142kB) word
- Załącznik nr 15 - Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2015-2021 (68kB) word

metryczka


Wytworzył: Wojciech Oskwarek - Wójt Gminy (21 marca 2016)
Opublikował: Małgorzata Murawska (5 kwietnia 2016, 15:03:20)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Murawska (14 kwietnia 2016, 11:43:59)
Zmieniono: Uzupełnienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 450