Strategia Rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka do roku 2020+STRATEGIA ROZWOJU GMINY NOWA WIEŚ WIELKA DO ROKU 2020+
Szanowni Państwo,
Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka w dniu 4 września 2015 r. rozpoczął prace nad przygotowaniem „Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka do roku 2020+”. Bardzo istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii było poznanie opinii mieszkańców gminy, w tym również instytucji, stowarzyszeń, organizacji pozarządowych czy lokalnych środowisk i przedsiębiorców. W związku z tym przeprowadziliśmy badania ankietowe na temat aktualnych problemów, ale przede wszystkim kierunków rozwoju gminy, aby strategia odzwierciedlała realne potrzeby mieszkańców gminy.Wstępne badanie ankietowe zostało zakończone w dniu 22 listopada 2015 r. celem zapoznania się z oczekiwaniami mieszkańców Gminy w zakresie oczekiwanych działań, jak i diagnozy stanu obecnego. Po opracowaniu projektu Strategii, kolejnym etapem były konsultacje społeczne, które zostały przeprowadzone w dniach 18.12.2015 - 15.01.2016 oraz uzyskanie opinii Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
Ostatnim etapem było przyjęcie Strategii uchwałą Rady Gminy Nowa Wieś Wielka, co zostało dokonane na XVI Sesji w dniu 17.03.2016 r..


Uchwała nr XVI/120/16 Rady Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 17.03.2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka do roku 2020+ (498kB) pdf

Strategia Rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka do roku 2020+ (4832kB) pdf---------------------
Strategia Rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka do roku 2020+ - projekt wer.2016.02.01 (4832kB) pdf

Strategia Rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka do roku 2020+ - projekt wer.2015.12.10 (4803kB) pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka o podaniu do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka do roku 2020+ (374kB) pdf

Formularz uwag - plik do pobrania (34kB) word

Strategia Rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka do roku 2020+ - projekt wer.2015.12.02 (4798kB) pdf

Wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o uzgodnienie odstępstwa od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (1586kB) word

Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn: 'Strategia Rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka do 2020+' (553kB) pdf

Wniosek do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o uzgodnienie odstępstwa od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (1586kB) word

Uzgodnienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn: 'Strategia Rozwoju Gminy Nowa Wieś Wielka do 2020+' (593kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wojcieh Oskwarek (18 grudnia 2015)
Opublikował: Piotr Łęgowski (18 grudnia 2015, 10:48:51)

Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (1 kwietnia 2016, 12:08:08)
Zmieniono: aktualizacja informacji po przyjęciu strategii do roku 2020+

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3200