Za rok 2016

Za rok 2016

Protokół z posiedzenia Komisji do przeprowadzenia oceny ofert w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2016 r.

Poniżej można zapoznać się z Protokołem Nr 1/16 z posiedzenia Komisji do przeprowadzenia oceny ofert w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2016 r.W przypadku przyznania dotacji niższej od wnioskowanej, Oferenci poproszeni zostaną o [...]

Protokół z posiedzenia Komisji do przeprowadzenia oceny ofert konkursowych na wykonywanie zadań publicznych w 2016 r.

Poniżej można zapoznać się z Protokołem Nr 2/16 z posiedzenia Komisji do przeprowadzenia oceny ofert konkursowych na wykonywanie zadań publicznych w 2016 r. w zakresie wspierania:a) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,b) kultury, [...]

Informacja o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2016 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zarządzenie Nr 4/16 Wójta Gminy Nowa Wieś Wielka z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2016 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie [...]

Informacja o trybie składania wniosków w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka w 2016 r.

Tryb składania wniosków w sprawie określania warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Nowa Wieś Wielka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu oraz wzory formularza wniosku i sprawozdania określa Termin składania wniosków [...]

metryczka