Gminny Program Rewitalizacji


GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY NOWA WIEŚ WIELKA NA LATA 2016–2023


Szanowni Państwo,
Urząd Gminy Nowa Wieś Wielka przystąpił do realizacji kolejnego dokumentu strategicznego „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2016-2023”.
Celem wstępnego badania ankietowego jest zdiagnozowanie Problemów Społecznych oraz problemów im towarzyszących:
1) gospodarczych,
2) przestrzenno-funkcjonalnych,
3) technicznych,
4) środowiskowych,
oraz zlokalizowanie ich w konkretnych obszarach Gminy Nowa Wieś Wielka.
Uzyskane na podstawie poniższej ankiety informacje zostaną wykorzystane do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji, na podstawie którego Gmina podejmować będzie dalsze działania, mające na celu skuteczne wyprowadzenie danego obszaru z sytuacji kryzysowej.

Ankieta Dotycząca Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Nowa Wieś Wielka na lata 2016–2023 (114kB) word

Ankietę można wypełnić elektronicznie i przesłać na adres: p.legowski@nowawieswielka.pl, lub wydrukować, wypełnić  i dostarczyć (wysłać poczta tradycyjną) do kancelarii Urzędu Gminy Nowa Wieś Wielka, ul. Ogrodowa 2, 86-060 Nowa Wieś Wielka w terminie do 15 kwietnia 2016 r.

metryczka


Wytworzył: Piotr Łegowski (4 kwietnia 2016)
Opublikował: Piotr Łęgowski (4 kwietnia 2016, 14:03:53)

Ostatnia zmiana: Piotr Łęgowski (4 kwietnia 2016, 14:11:22)
Zmieniono: poprawienie tytułu ankiety

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1205