Rok 2016

Rok 2016

Kontrole wewnętrzne w Urzędzie Gminy Nowa Wieś Wielka w 2016 r.

1. Kontrola gospodarki środkami pieniężnymi w kasie Urzędu Gminy, prowadzenie druków ścisłego zarachowania. Protokóły kontroli do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy. 2. Metryczki, jednolity rzeczowy wykaz akt. Protokóły kontroli [...]

metryczka